Αυτή την εβδομάδα μαζί με την παραγγελία δώρο κόκκινος βασιλικός


Όπως σχεδόν κάθε εβδομάδα τον τελευταίο καιρό, έτσι και αυτή, μαζί με την παραγγελία θα βάζουμε ένα δώρο. Αυτή την εβδομάδα το δώρο μαζί με την παραγγελία θα είναι κόκκινος βασιλικός