Ερυθρόδερμες πατάτες

«Ερυθρόδερμες» πατάτες από αυτή την εβδομάδα και για λίγο καιρό.

Όχι δεν είναι από την Αμερική .  Κρητικές από την Μεσσαρά είναι