Μαζί με το Βιοκιβώτιο,η κούτα με τα Γαλακτοκομικά του Κουρέλλα