Μαζεύουμε αρακά

Παρόλο το προχωρημένο της εποχής , έχει λίγο αρακά ακόμη. Όσο έχει εμείς θα συγκομίζουμε.!!!