ΟΙ ΣΑΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

 

Οι επιβιώσασες απο την πλημμύρα  μαρουλοσαλάτες σε εξαιρετική ανάπτυξη και σπαργή.