Συγκαλλιέργεια

Μια από τις αρχές της βιολογικής γεωργίας είναι η συγκαλλιέργεια.  Η καλλιέργεια δηλαδή άνω του ενός είδους  στον ίδιο χώρο.  Η συγκεκριμένη τεχνική προφέρει πολλά οφέλη στο αγροοικοσύστημα συνεπώς και στον βιοκαλλιεργητή. Την συγκαλλιέργεια όπως και άλλες αρχές τις τηρούμε στο αγρόκτημα μας ευλαβικά